Firmamız  ‘’ Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği ‘’ Ek-1 kapsamında analizlerin yapılarak atık yağların kategori belirlemesine yönelik rapor hazırlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda verilen analizler yapılarak tablo değerlerine göre sınıf tespiti yapılmaktadır.

I. KATEGORİ ATIK YAĞ: Atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yağlar rafinasyon ve rejenerasyon yolu ile geri kazanıma veya Bakanlıktan lisans almış tesislerde ilave yakıt olarak kullanıma uygun atık yağlardır.

II. KATEGORİ ATIK YAĞ: Atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Klorür ile toplam halojenler 200-2000 ppm, PCB ise 10-50 ppm arasındadır. Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış tesislerde ilave yakıt olarak kullanıma uygun atık yağlardır.

III. KATEGORİ ATIK YAĞ: Atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.
Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ (Ek 1)
Analizleri ( A.Y.K.Y. )

Arsenik
Kadmiyum
Krom
Klorür
Kurşun
Toplam Halojenler
Poliklorlubifeniller
Sınıf Tesbitinin Yapılması
Parlama Noktası Tayini
BORÇEV ÇEVRE YÖNETİMİ  , ÇEVRE DANIŞMANLIĞI, ÇED, ATIK YÖNETİMİ

Anasayfa
Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Referanslar


İletişim